KURUMSAL
KALİTE ANLAYIŞI

Kalite Nedir?
Kalite, kullanıma uygunluktur.
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur.
Kalite, müşteri memnuniyetidir.
Kalite, bir hayat felsefesidir.
Kalite, bir yaşam tarzıdır.


Kalite hakkında genel bir tanım yapmak gerekirse,
Kalite kavramı insanların ve sistemlerin "hata yapması" ve "mükemmele ulaşma isteği" gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen "Qualis" kelimesinden türemiş ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir. 

Kalite'nin değişik tanımları bulunmaktadır: 

Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir. 
Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümüdür. 
Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan topluluklarının istek potansiyelini karşılayabilme derecesidir. 
Kalite, önceden tespit edilmiş olan spesifikasyonlara ya da standartlara göre üretim yapma ve hizmet verme olgusudur. 
Alıcı tarafından aranılan belirli şartları en iyi karşılayan anlamında kullanılan "Kalite" kısaca "amaçlara uygunluk derecesi" olarak tanımlanabilmektedir. Buradaki amaç kullanıcı kimsenin veya tüketicinin istek ve gereksinimleri olmaktadır.

SONUÇ:

ARDAM TEMİZLİK TÜM MÜŞTERİLERİNE DAİMA KALİTELİ HİZMET VERMEYİ MİSYON EDİNMİŞTİR...

Copyright © Ardam Grup | Tüm Hakları Saklıdır.